• slider image 286
 • slider image 287
 • slider image 288
 • slider image 290
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 356
 • slider image 372
 • slider image 373
 • slider image 374
 • slider image 375
:::
研習 林宗鍠 - 教務處 | 2023-05-25 | 點閱數: 39

說明:

一、依據本市教育公告 112 年 5 月 11 日第 217806 號諒達。

二、第一場次原定於 112 年 5 月 27 日(星期六)上午 9:00-16:00 更改為 112 年 8 月 9 日(星期三) ,採線上研習 https://meet.google.com/uap-srxa-nsw