• slider image 286
 • slider image 287
 • slider image 288
 • slider image 290
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 356
 • slider image 372
 • slider image 373
 • slider image 374
 • slider image 375
:::
沈志君 - 風雲榜暨政令宣導 | 2023-05-05 | 點閱數: 72

賀!本校學生 201 邱才譯-繪畫-作品獲刊於國語日報週刊(2023/03/27)!!
 

指導老師:張鈺珊老師

 

 

校長佘豐賜暨全體教職員工
家長會長吳泰廷暨全體委員  仝賀