• slider image 286
 • slider image 287
 • slider image 288
 • slider image 290
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 356
 • slider image 372
 • slider image 373
 • slider image 374
 • slider image 375
:::
沈志君 - 風雲榜暨政令宣導 | 2023-03-27 | 點閱數: 91

賀!本校學生 310 邱亦彤繪畫作品獲刊於 中華日報(2023/03/05) !!

指導老師:吳惠如老師

 

校長佘豐賜暨全體教職員工
家長會長吳泰廷暨全體委員  仝賀