• slider image 286
 • slider image 287
 • slider image 288
 • slider image 290
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 356
 • slider image 372
 • slider image 373
 • slider image 374
 • slider image 375
:::
轉知 莊竣富 - 總務處 | 2023-03-06 | 點閱數: 259

本市「臺南市立蓮潭國民中小學」於 112 年 4 月 1 日核定設校,國小部自 112 學年度招生開學,國中部尚於校舍興建階段。